Domovská stránka » Akcia už v piatok 29.10.2021

Akcia už v piatok 29.10.2021

Najbližší piatok 29. 10.2021 v spolupráci s o.z. Zdravá Spoločnosť Slovensko, a v spolupráci s Edu Nature – komunitným klubom Uľ, z Nitry sa u nás uskutoční stretnutie na tému:
Ochrana živočíchov v antropogénnom prostredí.
Zameraná bude na lastovičky, belorítky, daždovníky, netopiere. Prednášajúcimi budeú naši priatelia Mgr. Stanislav Kováč a Mgr. Jana Dunčičová, zo združenia Ochrany dravcov na Slovensku.
Na záver by nám chcel Stano pustiť jeden zo svojich krátkych filmov na túto tému.
Začíname od 10:30 do uvidíme, do kedy……
Akcia je počas jesenných prázdnin, a rozhodli sme sa ju otvoriť aj pre verejnosť.
Cieľová skupina sú deti, od 5 rokov až do 100 ….
Vítaní teda sú aj rodičia alebo starí rodičia s deťmi.
Bude to veľmi zaujímavé.
Ak by ste mali záujem prísť, bližšie info na tel.č.0907222236