Domovská stránka » 7.3. Ako, kde a akú pôdu kúpiť? – časť III. – Ako postupovať pri kúpe pozemku.

7.3. Ako, kde a akú pôdu kúpiť? – časť III. – Ako postupovať pri kúpe pozemku.

Ako postupovať pri kúpe pozemku.

Vieme už, akú veľkú pôdu chceme kúpiť, vybrali sme si ju na vhodnom mieste, ktoré sa nám páči a chceli by sme ju kúpiť.
Prvá vec, čo treba urobiť, je ísť na príslušný kataster (nehnuteľností). Požiadate o katastrálnu mapu a o pozemkovú mapu. (Údaje z týchto máp sa dopĺňajú.)
Z týchto máp zistíte, ako sú rozdelené parcely a aké sú tam parcelné čísla. Na základe parcelného čísla si vyžiadate z katastra vlastníkov pozemku. Buď je na parcelu vydaný list vlastníctva, alebo je zápis len v pozemkovej knihe. Treba preveriť obidve možnosti. Ak je na pozemok urobený geometrický plán, LV (List vlastníctva) je označený písmenom C.
Všetky potrebné údaje ku kúpe vyčítate z týchto dokumentov.
Teda: Kto je vlastník? V akom podiely parcelu vlastní, rozmer, možné ťarchy (či je pozemok založený, alebo nie), atď…
Nasleduje jednanie s majiteľom. Často krát sa stáva, že vlastník Vám sľúbi odpredaj a po čase si to rozmyslí, alebo to predá inému, za vyššiu cenu. Vy očakávate a ste sklamaný.
Preto, ak ku kúpno – predajnej zmluve nepríde hneď (u notára), treba napísať zmluvu o budúcej zmluve, ktorá hovorí o tom, kedy a za akých podmienok ku kúpe príde. Je dobré si návrh dať urobiť u notára (alebo právnika).
Zmluva o budúcej zmluve je súdne vykonateľná. To znamená, že keby sa majiteľ pozemku v priebehu času rozhodol, že Vám pozemok napriek tejto zmluve o budúcej zmluve nepredá, podáte návrh na súd a ten rozhodne o zápise tohto pozemku vo váš prospech a nariadi, aby kataster tento zápis urobil.
Treba rátať s tým, že proces kúpy nemusí byť krátkodobá záležitosť. Ja osobne som pozemok, na ktorom sa sad teraz nachádza kupoval dva roky.
Pôda má svoju hodnotu  a preto zodpovedný človek si rozmyslí, komu ju predáva. Vzájomné poznávanie medzi dvoma stranami nejaký čas trvá a neznamená to, že musí dopadnúť úspešne. Preto si treba radšej vytipovať viacero miest.

Ak už ku dohode dôjde, doporučujem nasledovný postup:

  1. Vyhľadať notára (Je dobré, ak Vám ľudsky pasuje)
  2. Nechať si u neho vypracovať návrh zmluvy za účasti obidvoch strán
  3. Požiadať ho, aby celú vec dotiahol až po zmenu vlastníckeho práva, zápisom na kataster
  4. Musí zabezpečiť vklad peňazí do notárskeho depozitu
  5. Požiadať o zrýchlené konanie

Vysvetlím, prečo je bod č.4 dôležitý:
Peniaze v depozite, ktoré vložil kupujúci sú poistené notárom, a nikto nemá právo nimi disponovať až do chvíle, keď prebehne v katastri zápis zmeny vlastníckeho práva na stranu kupujúceho. Potom dá notár pokyn k presunu peňazí na predávajúceho. Kupujúci je tak krytý, že nepríde o peniaze bez prepisu pozemku na neho a predávajúci je krytý, že nepríde o pozemok bez presunu peňazí na jeho účet.
Celé je to poistené štátom, v prípade, že sa niečo stane s notárom.
Istotu notárskeho depozitu nenahradí ani žiadny právnik, alebo realitná agentúra aj keď Vám budú tvrdiť opak!!!
Poplatky v porovnaní s rizikom, ak touto cestou nepôjdeme,  sú také malé, že  nemá zmysel o nich hovoriť. Myslím, že je rozumné ak ich zaplatí kupujúci.
A na záver snáď len vie-ra, že človek si uvedomí, že potrebuje Zem viac ako ona jeho a uvedomí si, že  tak ako ju zmrzačil, jej môže  aj pomôcť, aby sa  obnovila.
A to nie len slovami, debatami pri pive, u suseda, alebo na ezoterickom seminári, ale aj činmi vo svojej záhrade, na svojom pozemku…