Domovská stránka » V SÚLADE S PRÍRODOU – Úvod ŽIVÝ PENTAGRAM

V SÚLADE S PRÍRODOU – Úvod ŽIVÝ PENTAGRAM

Názov celoročného cyklu: V SÚLADE S PRÍRODOU –
Úvod ŽIVÝ PENTAGRAM
Lektorka: Mária Blehová
Dátum: 29.4.2023 sobota
Čas konania: 9,00-16,00 hod
Miesto: Kolíňany, ekocentrum v Sade Lívia, www.sadlivia.sk
zraz účastníkov: 8,45-9,00 hod
Cena je 65.-Eur (v cene je lektorné, prenájom priestorov, organizácia a obed)
O kurze:
Rovnováha v živote súvisí s tým, ako žijeme v súlade s prírodou a sami so sebou.
Poďte spolu s nami prejsť energiami ročných období, ich vzájomného pôsobenia a zrkadlenia v našom živote.
Jedná sa o celoročný cyklus pozostávajúci z úvodnej časti (ŽIVÝ PENTAGRAM) a ďalších 5 sobôt počas celého roka v sade Lívia s aktuálnym dianím v prírode (oheň-leto, zem-babie leto, kov – jeseň, voda – zima, drevo – jar).
Na úvodnom kurze sa dozviete:
– zoznámenie s pentagramom – úvod do problematiky,
– kolobeh energií v pentagrame, čo s čím súvisí, vzájomné ovplyvňovanie,
– praktické vyskúšanie energií v jednotlivých elementoch
– telesné orgány a ich vzťahy,
– emócie, chute, potraviny, farby prislúchajúce elementom
Odporúčame priniesť si:
zápisník, farebné perá/ceruzky
Pár slov o lektorke:
RNDr. Mária Blehová – už v detstve sa zoznámila prostredníctvom oboch babičiek s liečivými bylinkami. Vždy túžila byť detskou lekárkou. Nakoniec vyštudovala Prírodovedeckú fakultu na Masarykovej univerzite v Brne, kde bola promovaná za Dr. prírodných vied. Počas celého života zbierala informácie a praktické skúsenosti o zákonitostiach prírody. Svoje poznatky vždy odovzdáva ďalej formou prednášok, seminárov a osobných stretnutí.
Tešíme sa na stretnutie s Vami!
Viac informácií a prihlasovanie sa na: sadlivia@gmail.com
Kvôli obmedzenému počtu účastníkov je nutné vopred sa nahlásiť.