Čerešne

Toho roku sme začali s ponukou samozberu čerešní, od včasných až po tie neskoré. Samozber je už v sezóne 2018 ukončený. Budúci rok, v prípade úrody, čerešne opäť podobným spôsobom ponúkneme. Ako to tu chodí? Vy prídete s nádobami, alebo košíkmi, ktoré sa v sklade odvážia, my máme rebríky, a ovocie, ktoré si pozbierate….