Broskyne

Toho roku sme mali po prvý krát naviac z úplne bezpostrekových broskýň.